Jdi na obsah Jdi na menu
 


Založení sboru

Z historie sboru dobrovolných hasičů v Bukové

Podle dochované jednatelské knihy  byl sbor založen 26. května 1889 se 36 členy. První předsedou byl zvolen Josef Matějka, jednatelem Jan Lukeš a pokladníkem František Štěch.  Velkými pomocníky při založení sboru byli učitelé, hlavně Jan Lukeš a také František Blažek, hostinský z Věšína. Založení bylo iniciováno sbory z okolních vesnic  s myšlenkou chránit majetek obyvatel, kterých z dochovaných zápisů z r. 1881 před  založením  sboru žilo v Bukové celkem 654.

4 roky před založením sboru byla na Rožmitálsku r. 1895 velká povodeň a  v Bukové  natropila také velké škody.

Historie činnosti bukovských hasičů sahá již od roku založení, kdy a již 19.září 1890 byli přitomni u prvního požáru ve Věšíně. Roku 1890 vybudoval sbor na pozemku předsedy Josefa Matějky „cvičnu“. Členský příspěvek byl stanoven na 5 krejcarů.  Po rozeslání žádostí o příspěvky na nákup nezbytného hasičského náčiní  tak sbor obdržel od císaře Františka I. 50 zlatých, od arcibiskupa 30 zlatých , od zemského hasičského výboru 100 zlatých a od okresního zastupitelstva 20zlatých.

 Sbor pořádal kulturní a osvětové akce. Roku 1908 se sbor podílel na vysázení lipové aleje při cestě k Vartě.  Na počest župního hasičského sjezdu se postavil  proti chalupě č.18 u silnice pod Hořejším rybníkem  kříž na žulovém podstavci, který je dodnes dochován a v r. 2014 byl opraven včetně pozlacení nápisu. Roku 1910 byla zakoupena ruční stříkačka „Berlovka“. V roce 1913 byl  čestným velitelem jmenován pan Ferdinand Sloup. Od r. 1914 – 1918 není v knize schůzí záznam v důsledku odchodu mnohých členů do 1.světové války.

14.února roku 1918 byl předsedou sboru zvolen Václav Sloup, který se navrátil z války, velitelem  Ferdinand Sloup a  jednatelem  Václav Veselý.  Téhož roku sbor jmenoval jednatele sboru za důvěrníka a sběratele spolku „České srdce“, bylo vybráno celkem 183 Kč, z toho 60 Kč dostali sirotci po padlých členech sboru ve válce – Františku Drechslerovi a Josefu Čejkovi.

Dne 31.srpna roku 1921 byl na počest 13 padlých mužů v 1. světové válce r. 1914-1918 byl odhalen pomník na návsi. Z veřejných sbírek a kulturních akcí  bylo pro finanční zabezpečení k tomuto pomníku sborem věnováno celkem 464 Kč.

14.července 1929 se pořádaly oslavy 40.výročí založení sboru spojené s veřejným cvičením. Účast v Rožmitále na požárním cvičení, bylo provedeno svěcení motorové stříkačky.

30.července 1939 – uspořádány oslavy 50.výročí založení sboru spojené se sjezdem rodáků.

Roku 1962 bylo pořádáno okrskové cvičení, sbor zakoupil vozidlo Ford za 5.100,- Kč

Roku 1969 pořádány oslavy 80.výročí založení sboru spojené se sjezdem rodáků. Ku příležitosti výročí byla vydána kronika obce Buková s výtiskem 300ks , kterou sepsal Josef Hála .

25.května 1974 byla okrsková soutěž na hřišti ve Věšíně spojená s oslavou 85.výročí založení sboru. Oslav tohoto výročí se zúčastnilo 12 sborů okrsku z přilehlých vesnic.

V roce 1975 bylo zakoupeno vozidlo Tatra 805 pro hasičský sbor.

V roce 1978 sbor odpracoval 2522 brigádnických hodin při rekonstrukci pohostinství (bývalá hospoda „Na Vlachovce“) z celkového počtu 5996 hodin. Velitelem sboru byl zvolen Josef Sýkora st., jež vykonává funkci velitele dodnes.

21.července 1984  se konaly oslavy 95. výročí založení sboru, sbor obdržel od Rady MNV čestné uznání za obětavou práci, vyznamenání za příkladnou práci J.Šourek st., Fr. Jeníček č.p. 71, Petr Kašpar  a další členové za věrnost a čestné uznání od OV SPO.

16 a 17.dubna 1986 sbor úspěšně zasahoval u rozsáhlého požáru pily Středočeských dřevařských závodů ve Věšíně. Pro sbor bylo zakoupeno nové vozidlo Avia 21.

Roku 1989 se konaly oslavy 100. výročí založení sboru. Hasiči se na jednání své výroční schůzi konané v pohostinství paní Bláhové „Na Vlachovce“ jménem starosty Josefa Skuhry ( zvolen starostou v r. 1985) zavazují, že budou pokračovat ve své činnosti nadále a ctít myšlenku zakládajících členů a nepolevit ve své činnosti a dát možnost se prosadit mladé generaci hasičů v Bukové, která ve vesnici dál povede kulturní a společenskou činnost. K příležitosti 100. výročí založení sboru vypracoval pan Václav Beran spolu s výborem ZO SPO brožuru historie hasičského sboru v Bukové, jež byla vydána s počtem 400 výtisků.